Ελλάδα

Ελλάδα

Κορινός

Κορινός

2 θέσεις
Κάτω Μηλιά

Κάτω Μηλιά

1 σημείο
Κατερίνη

Κατερίνη

20 θέσεις
Εξοχή

Εξοχή

3 θέσεις
Ελατοχώρι

Ελατοχώρι

2 θέσεις
Βρία

Βρία

1 σημείο
Άνω Μηλιά

Άνω Μηλιά

4 θέσεις