Ελλάδα

Ελλάδα

Τρίλοφος

Τρίλοφος

1 σημείο
Σκοτεινά

Σκοτεινά

3 θέσεις
Σεβαστή

Σεβαστή

1 σημείο
Ρητίνη

Ρητίνη

2 θέσεις
Ράχη

Ράχη

2 θέσεις
Πέτρα

Πέτρα

2 θέσεις
Περίσταση

Περίσταση

2 θέσεις
Νεοκαισάρεια

Νεοκαισάρεια

2 θέσεις
Μοσχοπόταμος

Μοσχοπόταμος

3 θέσεις
Κούκκος

Κούκκος

1 σημείο