Επικοινωνία

Δημαρχείο Δήμος Κατερίνης

Τηλέφωνο: 231088888

Διεύθυνση: Κατερίνη

Email: support@karetini.gr